Lịch khai giảng các lớp đào tạo vận hành máy móc, xe nâng hàng, giáo dục nghề nghiệp,…

 

 

Lịch khai giảng tháng 10/2017
Tuần Thứ Ngày Hoạt động Địa điểm Ghi chú
I CN 1 – Sáng:

– Chiều:

   
2 2 – Sáng:

– Chiều:

   
3 3 – Sáng:

– Chiều:

   
4 4 – Sáng:

– Chiều:

   
5 5 – Sáng:

– Chiều:

   
6 6 – Sáng:

– Chiều:

   
7 7 – Sáng:

– Chiều:

   
II CN 8      
2 9      
3 10      
4 11      
5 12      
6 13      
7 14      
III CN 15      
2 16      
3 17      
4 18      
5 19      
6 20      
7 21      
IV CN 22      
2 23      
3 24      
4 25      
5 26      
6 27      
7 28      
V CN 29      
2 30      
3 31