Lịch khai giảng an toàn lao động

THÔNG BÁO

 Kế hoạch đào tạo an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Kính qửi: Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp: …

Công ty Cổ phần Thương mại Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt là đơn vị được Cục An toàn Lao động thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và phổ biến kiến thức về an toàn – vệ sinh lao động cho các Cơ quan/Doanh nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Năm 2019, Công ty dự kiến tổ chức các lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động dành cho các nhóm như sau:

 

STT TÊN KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG LỊCH HỌC BẰNG CẤP

NHÓM I:  CÁC LỚP ATLĐ – VSLĐ DÀNH CHO QUẢN LÝ

1 HỌC LẦN ĐẦU 2 ngày

Đợt 1: 19 + 20/03/2019

Đợt 2: 16 + 17/04/2019

Đợt 3: 14 + 15/05/2019

Đợt 4: 11 + 12/06/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN

Hiệu lực: 2 năm

2 HỌC ĐỊNH KỲ 1 ngày

Đợt 1: 19/03/2019

Đợt 2: 16/04/2019

Đợt 3: 14/05/2019

Đợt 4: 11/06/2019

NHÓM II:  CÁC LỚP ATLĐ – VSLĐ: DÀNH CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN
1 HỌC LẦN ĐẦU 6 ngày

Đợt 1: 14, 15, 21, 22, 28, 29/03/2019

Đợt 2: 11, 12, 18, 19, 25, 26/04/2019

Đợt 3: 16, 17, 23, 24, 30, 31/05/2019

Đợt 4: 13, 14, 20, 21, 27, 28/06/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN

Hiệu lực: 2 năm

2 HỌC ĐỊNH KỲ 3 ngày

Đợt 1: 14 + 15 + 21/03/2019

Đợt 2: 11 + 12 + 18/04/2019

Đợt 3: 16 + 17 + 23/05/2019

Đợt 4: 13 + 14 + 20/06/2019

NHÓM III: CÁC LỚP ATLĐ – VSLĐ DÀNH CHO NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

1 An toàn vận hành thiết bị nâng:

học lần đầu

3 ngày

Đợt 1: 25 + 26 + 27/03/2019

Đợt 2: 22 + 23 + 24/04/2019

Đợt 3: 20 + 21 + 22/05/2019

Đợt 1: 24 + 25 + 26/06/2019

THẺ AN TOÀN

Hiệu lực: 2 năm

2 An toàn vận hành thiết bị nâng:

học định kỳ

1.5 ngày

Đợt 1: 25 + 26/03/2019

Đợt 2: 22 + 23/04/2019

Đợt 3: 20 + 21/05/2019

Đợt 1: 24 + 25/06/2019

3 An toàn vận hành thiết bị áp lực và nồi hơi:

học lần đầu

3 ngày

Đợt 1: 25 + 26 + 27/03/2019

Đợt 2: 22 + 23 + 24/04/2019

Đợt 3: 20 + 21 + 22/05/2019

Đợt 1: 24 + 25 + 26/06/2019

THẺ AN TOÀN

Hiệu lực: 2 năm

4 An toàn vận hành thiết bị áp lực và nồi hơi:

học định kỳ

1.5 ngày

Đợt 1: 25 + 26/03/2019

Đợt 2: 22 + 23/04/2019

Đợt 3: 20 + 21/05/2019

Đợt 1: 24 + 25/06/2019

5 An toàn điện:

học lần đầu

3 ngày

Đợt 1: 25 + 26 + 27/03/2019

Đợt 2: 22 + 23 + 24/04/2019

Đợt 3: 20 + 21 + 22/05/2019

Đợt 1: 24 + 25 + 26/06/2019

THẺ AN TOÀN

Hiệu lực: 2 năm

6 An toàn điện:

học định kỳ

1.5 ngày

Đợt 1: 25 + 26/03/2019

Đợt 2: 22 + 23/04/2019

Đợt 3: 20 + 21/05/2019

Đợt 1: 24 + 25/06/2019

7 An toàn hoá chất:

học lần đầu

3 ngày

Đợt 1: 25 + 26 + 27/03/2019

Đợt 2: 22 + 23 + 24/04/2019

Đợt 3: 20 + 21 + 22/05/2019

Đợt 1: 24 + 25 + 26/06/2019

THẺ AN TOÀN

Hiệu lực: 2 năm

8 An toàn hoá chất:

học định kỳ

1.5 ngày

Đợt 1: 25 + 26/03/2019

Đợt 2: 22 + 23/04/2019

Đợt 3: 20 + 21/05/2019

Đợt 1: 24 + 25/06/2019

9 An toàn làm việc trên cao, không gian hạn chế:

học lần đầu

3 ngày

Đợt 1: 25 + 26 + 27/03/2019

Đợt 2: 22 + 23 + 24/04/2019

Đợt 3: 20 + 21 + 22/05/2019

Đợt 1: 24 + 25 + 26/06/2019

THẺ AN TOÀN

Hiệu lực: 2 năm

10 An toàn làm việc trên cao, không gian hạn chế:

học định kỳ

1.5 ngày

Đợt 1: 25 + 26/03/2019

Đợt 2: 22 + 23/04/2019

Đợt 3: 20 + 21/05/2019

Đợt 1: 24 + 25/06/2019

11 An toàn hàn – cơ khí:

học lần đầu

3 ngày

Đợt 1: 25 + 26 + 27/03/2019

Đợt 2: 22 + 23 + 24/04/2019

Đợt 3: 20 + 21 + 22/05/2019

Đợt 1: 24 + 25 + 26/06/2019

THẺ AN TOÀN

Hiệu lực: 2 năm

12  

An toàn hàn – cơ khí

học định kỳ

1.5 ngày

Đợt 1: 25 + 26/03/2019

Đợt 2: 22 + 23/04/2019

Đợt 3: 20 + 21/05/2019

Đợt 1: 24 + 25/06/2019

13 An toàn gas – khí đốt:

học lần đầu

3 ngày

Đợt 1: 25 + 26 + 27/03/2019

Đợt 2: 22 + 23 + 24/04/2019

Đợt 3: 20 + 21 + 22/05/2019

Đợt 1: 24 + 25 + 26/06/2019

THẺ AN TOÀN

Hiệu lực: 2 năm

14  

An toàn gas – khí đốt:

học định kỳ

1.5 ngày

Đợt 1: 25 + 26/03/2019

Đợt 2: 22 + 23/04/2019

Đợt 3: 20 + 21/05/2019

Đợt 1: 24 + 25/06/2019

15  

An toàn trong xây dựng:

học lần đầu

3 ngày

Đợt 1: 25 + 26 + 27/03/2019

Đợt 2: 22 + 23 + 24/04/2019

Đợt 3: 20 + 21 + 22/05/2019

Đợt 1: 24 + 25 + 26/06/2019

THẺ AN TOÀN

Hiệu lực: 2 năm

16  

An toàn trong xây dựng:

học định kỳ

1.5 ngày

Đợt 1: 25 + 26/03/2019

Đợt 2: 22 + 23/04/2019

Đợt 3: 20 + 21/05/2019

Đợt 1: 24 + 25/06/2019

17 An toàn vệ sinh công nghiệp, môi trường chuồng trại:

học lần đầu

3 ngày

Đợt 1: 25 + 26 + 27/03/2019

Đợt 2: 22 + 23 + 24/04/2019

Đợt 3: 20 + 21 + 22/05/2019

Đợt 1: 24 + 25 + 26/06/2019

THẺ AN TOÀN

Hiệu lực: 2 năm

18 An toàn vệ sinh công nghiệp, môi trường chuồng trại:

học định kỳ

1.5 ngày

Đợt 1: 25 + 26/03/2019

Đợt 2: 22 + 23/04/2019

Đợt 3: 20 + 21/05/2019

Đợt 1: 24 + 25/06/2019

NHÓM IV: ATLĐ – VSLĐ KHÔNG THUỘC CÁC NHÓM I, II, III, V GỒM NGƯỜI HỌC NGHỀ, TẬP NGHỀ, THỬ VIỆC

1

HỌC LẦN ĐẦU

1 ngày

Đợt 1: 18 /03/2019

Đợt 2: 15/04/2019

Đợt 3: 13/05/2019

Đợt 4: 17/06/2019

SỔ THEO DÕI

Hiệu lực: 1 năm

NHÓM V: ATLĐ – VSLĐ DÀNH CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ

1 HỌC LẦN ĐẦU 2 ngày

Đợt 1: 18, 19/03/2019

Đợt 2: 15, 16/04/2019

Đợt 3: 13, 14/05/2019

Đợt 4: 17, 18/06/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN

Hiệu lực: 2 năm

2 HỌC ĐỊNH KỲ 1 ngày

Đợt 1: 18 /03/2019

Đợt 2: 15/04/2019

Đợt 3: 13/05/2019

Đợt 4: 17/06/2019

NHÓM VI:  ATLĐ – VSLĐ DÀNH CHO AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

1 HỌC LẦN ĐẦU 0.5 ngày

Đợt 1: 25/03/2019

Đợt 2: 22/04/2019

Đợt 3: 20/05/2019

Đợt 1: 24/06/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN

Hiệu lực: 2 năm

 

Thời gian học: Buổi sáng: 8h đến 11h30’; buổi chiều: 13h30’ đến 16h30’.

Địa điểm học:

– Công ty Cổ phần Thương mại Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt

– Địa chỉ: 364 Tạo Lực 1, Khu Phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

6. Phương thức thanh toán:                                    

            – 50% khi đặt lịch học

  50% sau khi kết thúc khóa học

7. Hình thức thanh toán:  Tiền mặt / Chuyển khoản                                

8. Thông tin chuyển khoản:                                    

Công ty Cổ phần Thương mại Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt

Số Tài khoản: 290586768

Ngân hàng: Ngân Hàng Thương Mại Á Châu – Chi Nhánh Bình Dương

Ngoài ra, khi quý Cơ quan, Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức các khóa học an toàn tại Đơn vị, xin mời liên hệ:

Liên hệ: Ms Hương, ĐT: 0909.711.460 Email: lhhuong@vietsci.com

Trân trọng./.